kontakt
nezávazná poptávka
info@bluemarlin.cz
777 811 821

Svatební formality pro Mauricius a Seychely

Do 8 týdnů před odjezdem zašlete e-mailem za nevěstu a ženicha tyto dokumenty:

 1. Kopie pasu - poslední dvoustrana s fotografií, platnost Vašeho pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu z Mauricia.

 2. Soudní překlad do angličtiny: rodný list (případně rozsudek o rozvodu, úmrtní list, doklad o změně jména)

  U překladu nám zasíláte vždy českou i anglickou část a tlumočnickou doložku.

  Pro naše klienty zajišťuje soudní překlady Mgr. Martina Levey, tel. 602 513 827, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Seznam soudních překladatelů z celé ČR (zvolte možnost: tlumočník, jazyk anglický, vyberte kraj, pak se zobrazí seznam s kontakty).

  Datum vydání rodného listu (včetně soudního překladu) nesmí být starší, než 3 měsíce před svatbou na Mauriciu. Nový rodný list vydává pro občany ČR za poplatek 100 Kč matrika v místě jejich narození. Žádat můžete osobně, prostřednictvím rodičů (předloží svůj občanský průkaz) nebo třetí osoby na základě vaší plné moci. Ženich a nevěsta si musí vzít originály nově vydaných rodných listů s sebou na Mauricius pro předložení na matrice.

 3. Pro svatby na Mauriciu navíc žádost o svatbu (vyplněnou a podepsanou)

  Formulář „Žádost o svatbu na Mauriciu“ nebo Formulář „Žádost o svatbu na Mauriciu“
  Návod na vyplnění žádosti o svatbu

  Originály všech dokumentů (pas, žádost o svatbu, překlady příslušných dokumentů) si vezmete s sebou pro předložení ke kontrole na příslušných úřadech na Mauriciu.

  Váš podpis do místní matriční knihy po obřadu na Mauriciu je vždy jménem, které máte uvedené ve Vašem rodném listu. Platí to i v případě, že jste rozvedeni a v používáte jméno exmanžela.

  Pokud jste se rozhodli uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu, učiňte tak před odletem.

  Na Mauriciu uvádíte Vašemu oddávajícímu vybraný majetkový režim manželství, tzv. Matrimonial Regime. Zvolte jednu z těchto nabídnutých možností:

  • společný majetek, tj. Legal System of Community of Goods nebo:
  • oddělený majetek, tj. Legal System of Separation of Goods

Šetřete svůj čas – nezajištujte dokumenty, které nejsou potřeba

Stát Mauricius nebo Seychely vůbec nepožadují dokumenty jako je například apostila nebo vyšší ověření právní způsobilosti (dokumenty vydávené krajským úřadem nebo na Ministerstvu zahraničí). Svatby pořádáme pravě na Mauriciu a Seychelách protože, na rozdíl od moha zemí Evropy a světa požadují minimum dokumentů pro právně platnou svatbu.

Legalizace svatby po návratu

Po obřadu na Mauriciu/Seychelách pro Vás zajistíme mezinárodně platný oddací list a to včetně apostily a jména, místa a data narození Vašich svědků (pokud je pro Vás zajištujeme). Pokud odjíždíte krátce po obřadu a ještě nebude oddací list s apostilou připravený, zašleme Vám jej na naše náklady na adresu, kterou sdělíte Vašemu svatebnímu koordinátorovi.

Oddací list necháte u soudního překladatele přeložit a v místě Vašeho trvalého bydliště (ženicha nebo nevěsty, to je jedno) zajdete na místní matriku, kde překlad oddacího listu odevzdáte se jménem, datem a místem narození Vašich svědků. Před Vaší matrikářkou si podepíšete dohodu o příjmení (Vás a nenarozeních dětí). V ČR odesílá místní matrika podklady na Zvláštní matriku v Brně, ta svatbu legalizuje a Vaše místní matrika má do měsíce od podání vystavit český oddací list. V tento momentu můžete začít oficiálně používat ve vztahu k úřadům své nové jméno a zařídit si nový občanský průkaz a další dokumenty.

Dokumenty na svatbu a legalizace pro občany Slovenské republiky

Náležitosti jsou stejné jako pro občany ČR. Blue Marlin pro klienty ze Slovenska zajištuje všechny potřebné dokumenty dle instrukcí Osobitné matriky: pri uzavretí manželstva na Mauríciu, musí byť predložený sobášny list opatrený pečaťou "Apostille"- ktorá bude overovať pravosť podpisu a pečate osoby, ktorá dokument vydala. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky si môže občan SR podať na ZÚ SR v Prahe, alebo na matrike v mieste svojho trvalého pobytu na území SR. Registrácia manželstva uzavretého mimo územia SR je do cca 2-3 mesiacov. Svatby na Slovensku legalizuje Osobitna matrika SR.