kontakt
nezávazná poptávka
info@bluemarlin.cz
777 811 821

zpracování kontaktních údajů

Cestovní kancelář Blue Marlin s.r.o. IČ 27929577, se sídlem K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C126574 (dále jen „my“) zpracovává vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefon, email za účelem zpracování nabídky k uzavření Smlouvy o zájezdu, zasílání informačních zpráv ohledně vyřizování Vašeho požadavku a poskytování poradenství ohledně výběru zájezdu a souvisejících služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě uzavření smlouvy a to po dobu maximálně 6 měsíců od vyplnění tohoto kontaktního formuláře, pokud nedojde k uzavření Smlouvy o zájezdu. Ke zpracování osobních údajů zájemců/potencionálních zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby to bylo účelné a maximálně bezpečné. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům naší cestovní kanceláře případně dalším osobám v souladu s platným právními předpisy. Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku dozorovému úřadu.