kontakt
nezávazná poptávka
info@bluemarlin.cz
777 811 821

Plánujete cestu Vašich snů?

Sdělte nám prosím Vaše představy. Připravíme Vám obratem nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vyplňte prosím tato pole, abychom Vás mohli kontaktovat.

Informace o zpracování kontaktních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním kontaktních údaj: jméno a příjmení, email, telefonní číslo, podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016/679 správci cestovní kanceláři Blue Marlin s.r.o. IČ 27929577, se sídlem K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C126574.

Souhlas se zpracováním kontaktních údajů

Ke zpracování osobních údajů zájemců/potencionálních zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby to bylo účelné a maximálně bezpečné. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům naší cestovní kanceláře případně dalším osobám v souladu s platným právními předpisy.

Rozsah zpracování. Zájemce uděluje souhlas se zpracováním následujících kontaktních údajů ze strany Blue Marlin s.r.o.: jméno a příjmení, email, telefon.

Účel a doba zpracování. Kontaktní údaje zájemce jsou ze strany Blue Marlin s.r.o. zpracovávány za účelem vypracování nabídky k uzavření Smlouvy o zájezdu, zasílání informačních zpráv ohledně vyřizování jeho požadavku a poskytování poradenství ohledně výběru zájezdu a souvisejících služeb. Osobní údaje zájemce zpracováváme na právním základě uzavření smlouvy, zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. stav vyřízení požadavku zákazníka) a poskytování poradenství v oblasti výběru zájezdu a lokalitě včetně informací o podmínkách uzavření sňatku a to po dobu 8 let od vyplnění tohoto kontaktního formuláře, pokud nedojde k uzavření Smlouvy o zájezdu. Zájemce může udělený souhlas s uvedeným zpracováním svých osobních údajů kdykoliv vcelku či zčásti odvolat, a to stejně jednoduchou formou jako byl udělen osobně, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělení nebylo podmíněno poskytnutím služby. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu

Informace o zpracování kontaktních údajů a právech zájemce. Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku dozorovému úřadu.

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře zájemce prohlašuje, že si tento souhlas přečetl, porozuměl mu a že obdržel jedno jeho vyhotovení.